Villa Mestia

სასტუმრო

ორადგილიანი ნომერი

100 / ერთი ღამე

ოთახების რაოდენობა ოთახების რაოდენობა: 1
სველი წერტილი სველი წერტილი: 1
საწოლი საწოლი: 1
მაქს. რაოდენობა მაქს. რაოდენობა: 2 ზრდასრული
ფართი ფართი: 15 მ²

არჩევა

სასტუმრო

ორადგილიანი ნომერი ცალკე საწოლებით

100 / ერთი ღამე

ოთახების რაოდენობა ოთახების რაოდენობა: 1
სველი წერტილი სველი წერტილი: 1
საწოლი საწოლი: 2
მაქს. რაოდენობა მაქს. რაოდენობა: 2 ზრდასრული
ფართი ფართი: 15 მ²

არჩევა

სასტუმრო

სამადგილიანი ნომერი

140 / ერთი ღამე

ოთახების რაოდენობა ოთახების რაოდენობა: 1
საძინებელი ოთახი საძინებელი ოთახი: 1
სველი წერტილი სველი წერტილი: 1
საწოლი საწოლი: 3
მაქს. რაოდენობა მაქს. რაოდენობა: 3 ზრდასრული
ფართი ფართი: 20 მ²

არჩევა

სასტუმრო

ოთხადგილიანი ნომერი

180 / ერთი ღამე

ოთახების რაოდენობა ოთახების რაოდენობა: 1
საძინებელი ოთახი საძინებელი ოთახი: 1
სველი წერტილი სველი წერტილი: 1
საწოლი საწოლი: 4
მაქს. რაოდენობა მაქს. რაოდენობა: 5 ზრდასრული
ფართი ფართი: 23 მ²

არჩევა

payment methods