პლატფორმა CHECK24.GE განკუთვნილია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საქართველოში სტუმრად ჩამოსული ვიზიტორებისთვის. ჩვენი მისიაა, დავეხმაროთ ადამიანებს დაისვენონ, გაერთონ და მოინახულონ საქართველოს საუკეთესო ადგილები, დააგემოვნონ ქართული და არა მხოლოდ ქართული კერძები. ამისთვის საჭირო ყველა ინფორმაცია კი მოიძიონ ონლაინ, მარტივად და კომფორტულად. CHECK24.GE საქართველოში აერთიანებს გართობისა და დასვენების სფეროდან ისეთ სერვისებს, როგორიცაა: სასტუმროები, გასტრონომიული ობიექტები, ტურები, გასაქირავებელი ავტომობილები და სხვა.
ვებგვერდის ვიზიტორმა (მომსახურების მიმღებმა) უნდა გაიაროს რეგისტრაცია შემდეგი ბმულიდან: https://check24.ge/login. რეგისტრაციისთვის უნდა შეივსოს სარეგისტრაციო ფორმა სადაც უნდა მიეთითოს მაგალითად სახელი, გვარი, ელ.ფოსტა და რეგისტრაციისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია.
სასურველი შეთავაზების შერჩევის შემდეგ ვებგვერდის ვიზიტორმა (მომსახურების მიმღებმა) უნდა გაიაროს ავტორიზაცია პლატფორმაზე CHECK24.GE ავტორიზაციის გავლის შემდეგ შეთავაზების დეტალურ გვერდზე გამოჩნდება დაჯავშნის ღილაკი. დაჯავშნის ღილაკზე დაჭერით მოხდება გადამისამართება გვერდზე სადაც უნდა შეივსოს ჯავშნის დეტალები, რის შემდეგაც დაგენერირდება მოთხოვნა ჯავშანზე, რომლის შესახებაც ინფორმაცია გაეგზავნება შეთავაზების გამომქვეყნებელ პარტნიორ კომპანიას. გთხოვთ გაითვალისწინოდ რომ შეთავაზების დაჯავშნა ხდება ორ ეტაპად, პირველ ეტაპზე იქმნება ჯავშანი, ხოლო მეორე ეტაპზე ხდება ჯავშნის ღირებულების გადახდა, ჯავშნის ღირებულების გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ რაც პარტნიორი კომპანია დაადასტურებს ჯავშანს. პარტნიორ კომპანიას აქვს საშუალება კონკრეტული ჯავშანი ან დაადასტუროს ან უარყოს.
ჯავშნის დადასტურების შემდეგ მომსახურების მიმღები უნდა შევიდეს "ჩემი პროფილი" -> "ჯავშნები" და აირჩიოს კონკრეტული ჯავშნი. არჩეული ჯავშნის დეტალურ გვერდზე გამოჩნდება გადახდის ღილაკი, მასზე დაჭერისას მომსახურების მიმღები გადამისამართდება ანგარიშსწორების გვერდზე სადაც შეეძლება საფასურის გადახდა VISA, MASTERCARD, American Express ბანკის ბარათით. გადახდა ასევე შესაძლებელია Google Pay საფულის მეშვეობით.

კონკრეტული ჯავშნის გაუქმება დამოკიდებულია კონკრეტული პარტნიორი კომპანიის პოლიტიკაზე. CHECK24.GE არ არის პასუხისმგებელი მომსახურების მიწოდებაზე და მის ხარისხზე. ის არ არის მომსახურების მიმღებსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობის მხარე. პლატფორმა CHECK24.GE უზრუნველყოფს მხოლოდ მათ დაკავშირებას.

სასტუმროს ჯავშნის გაუქმების სურვილის შემთხვევაში მომსახურების მიმღებმა დროულად უნდა აცნობოს ამის შესახებ პლატფორმა CHECK24.GE -ს რათა გაუქმების პირობების შესაბამისად მოხდეს მოთხოვნის დამუშავება. მომსახურების მიმღებმა შეტყობინება უნდა გამოაგზავნოს იმ ელ.ფოსტიდან რომელიც მან გამოიყენა პლატფორმა CHECK24.GE -ზე რეგისტრაციის დროს. შეტყობინება უნდა გამოიგზავნოს პლატფორმა CHECK24.GE -ს შემდეგ ელ.ფოსტაზე info.check24.ge@gmail.com და მასში მითითებული უნდა იყოს გასაუქმებელი ჯავშნის ID.

თუ მომსახურების საფასური უკვე გადახდილია, მაგრამ იგი საბოლოოდ არ არის ჯერ დადასტურებული და პარტნიორი კომპანია სთავაზობს ჯავშნის უფასო გაუქმებას, მომსახურების მიმღებს სრულად აუნაზღაურდება გადახდილი თანხა. იმ შემთხვევაში თუ ჯავშნის საფასური გადახდილია და ის არის საბოლოოდ დადასტურებული მაშინ მომსახურების მიმღებს აუნაზღაურდება თანხა ტრანზაქციის დადასტურების და გადარიცხვის საკომისიოების გამოკლებით.

თუ მომსახურების საფასური უკვე გადახდილია და პარტნიორი კომპანია გაუქმების შემთხვევაში იტოვებს ჯავშნის საერთო ღირებულების გარკვეულ პროცენტს, მომსახურების მიმღებს აუნაზღაურდება გადახდილი თანხის დარჩენილი ნაწილი და პლუს ამ თანხას გამოაკლდება ტრანზაქციის დადასტურების და გადარიცხვის საკომისიოები.

პარტნიორი კომპანიის მიერ ჯავშნის გაუქმების განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა ამოქმედდეს ჯარიმის გადახდის წესი პარტნიორის პირობებიდან გამომდინარე.

თუ მომსახურების მიმღების მიერ გადახდილი თანხა საბოლოოდ არის დადასტურებული მაშინ მომსახურების მიმღებისთვის გაუქმებული ჯავშნის საფასურის ანაზღაურების ვადებზე პლატფორმა CHECK24.GE არ არის პასუხისმგებელი.

ჯავშანთან დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხი რეგულირდება პარტნიორი კომპანიის პირობებით.

ჯავშანი ძალაში შედის მხოლოდ მისი საფასურის სრულად დაფარვის შემდეგ.

მომსახურების მიმღები ვალდებულია დროულად დაფაროს ჯავშნის საფასური. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტნიორი კომპანია უფლებას იტოვებს გააუქმოს დადასტურებული ჯავშანი გადაუხდელობის გამო.

კონკრეტული ჯავშნის პირობების ცვლილებისას ასევე უნდა იქნეს გათვალისწინებული კონკრეტული პარტნიორი კომპანიის პოლიტიკა ამასთან დაკავშირებით. CHECK24.GE არ არის პასუხისმგებელი მომსახურების მიწოდებაზე და მის ხარისხზე. ის არ არის მომსახურების მიმღებსა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობის მხარე. პლატფორმა CHECK24.GE უზრუნველყოფს მხოლოდ მათ დაკავშირებას.
პლატფორმაზე CHECK24.GE მიღებული მომსახურების შეფასება შესაძლებელია ავტორიზაციის გავლის შემდეგ. ავტორიზაციის გავლის შემდეგ კონკრეტული შეთავაზების დეტალურ გვერდზე გამოჩნდება შეფასებისთვის განკუთვნილი ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნება შეფასება გაკეთდეს როგორც ვარსკვლავების მინიჭებით 1 -დან 5 -ის ჩათვლით ასევე კომენტარის სახით. მომხმარებლების მიერ ვარსკვლავებით შეფასებისას დგება კონკტერული შეთავაზების რეიტინგი. რეიტინგი საბოლოოდ გამოიხატება ციფრით, რომლის მაქსიმალური მნიშვნელობა შეიძლება იყოს 5. მიღებული სარეიტინგო ქულა გამოჩნდება ყველა შეთავაზების დასახელების გვერდით ხოლო ტექსტური კომენტარები გამოჩნდება კონკრეტული შეთავაზების დეტალურ გვერდზე.
შეთავაზების დაჯავშნის შემდეგ ავტომატურად გენერირდება ინვოისი როგორც მომსახურების მიმღებისათვის ასევე მომსახურების მომწოდებელისათვის. ინვოისის ხილვა შესაძლებელია კონკრეტული ჯავშნის დეტალურ გვერდზე. მომსახურების მიღების დროს კარგი იქნება თუ წარადგენთ ინვოისს რაც პარტნიორ კომპანიას დაეხმარება მომსახურების იდენტიფიცირებაში. ინვოისის ამობეჭდვა შეგიძლიათ ჯავშნის დეტალური გვერდიდან ან ინვოისი ასევე შეგიძლიათ წარადგინოთ ელექტრონულად.
ამის ერთერთი მიზეზი შეიძლება იყოს თქვენს პროფილში არასწორად მითითებული მობილურის ნომერი. ამ შემთხვევაში ჯავშანი მაინც შეიქმნება, მაგრამ თქვენ ამის შესახებ ვერ მიიღებთ sms შეტყობინებას, თუმცა მოგივათ Email შეტყობინება.
ავტორიზირებულ მომხმარებელს ყოველთვის შეუძლია გაუგზავნოს შეტყობინება პარტნიორ კომპანიას. ამის გაკეთება შესაძლებელია კონკრეტული შეთავაზების დეტალური გვერდიდან ან ჯავშანთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში პირდაპირ ჯავშნის შექმნის გვერდზე არსებული შეტყობინების გასაგზავნი ფორმიდან. ავტორიზირებული მომხმარებელი მოწერილი პასუხების სანახავად უნდა შევიდეს მომხმარებლის მენიუში და აირჩიოს ჩანართი შეტყობინებები. ახალი შეტყობინების მიღებისას ხდება როგორც პარტნიორი კომპანიის ასევე მომსახურების მიმღების ინფორმირება ელ.ფოსტის საშუალებით.
უმრავლეს შემთხვევაში ჯავშნის გაუქმების ძირითადი მიზეზი არის დაჯავშნილი შეთავაზების მიუწვდომლობა, ანუ თუ პარტნიორი კომპანია გააუქმებს კონკრეტულ ჯავშანს ეს ნიშნავს იმას რომ მოთხოვნილ პერიოდში დაჯავშნილი შეთავაზება არის დაკავებული.
payment methods